Какво толкова има в Интернет? Печат
12 June 2004
Интернет се превръща в основен комуникационен канал.
Започнала като военен проект и преминала през ентусиазма на университетските
връзки, в момента глобалната мрежа е силно комерсиализирана. • Интернет е единствената медия със световно покритие.
 • Интернет е единствената медия с обратна връзка.
 • Интернет е непрекъсната медия.
 • Интернет е най-близката до хората медия заради своята достъпност.
 • Интернет е медия без цензура.
 • Интернет е единствената саморегулираща се медия.
 • Интернет е най-сигурната среда, когато е добре осигурена.
 • Интернет е най-несигурната среда, когато не е добре осигурена.
 • Интернет е най-евтината медия за потребителя.
 • Интернет е най-скъпата медия за тези, който я изграждат и осигуряват.
 • Всички значими телевизии, радия и издателства присъстват в Интернет, а
 • Интернет - в нито едно от тях, Интернет е сред тях.
 • Всички значими банки предлагат средства за работа по Интернет и електронни разплащания.
 • Електронният подпис не подлежи на оспорване за разлика от ръкописния.
 • Най-евтината комуникационна форма е електронната поща.
 • Най-евтиното фирмено представяне е Интернет сайтът.
 • Интернет е медия с практически безкрайни обеми и тираж.
 • Интернет е единствената самотиражираща се медия, където всеки потребител си 'копира' съдържанието.
 • Интернет изравнява шанса на огромната корпорация и обикновения човек да отправят и получават послания със сходно влияние.
 • Конкуренцията в Интернет е 'на един клик' разстояние.
Последна промяна ( 14 June 2006 )
 
< Предишна   Следваща >

Доволни ли сте от своето присъствие в интернет?
 © 2018 Intermedia
CMS System: Joomla (c) under GNU/GPL License. ::