За работния процес

Как се прави сайт?

Ние в Интермедия Тривия се стремим да осигурим максимална стойност за клиентите си.

Изграждането на Интернет сайт понякога е това, което някои наричат 'да наливаш в бъчва без дъно'.
Като медия от напълно различен тип, Интернет има свои правила, различни от познатите техники на работа и напълно различен стил.
Един сайт е сходен с една теза - може да казва всичко или да е напълно неясен, може да бъде основа на бизнеса или напълно ненужен, може да бъде с изключителна визия или да трябва да бъде прикриван.

В стремежа си да бъдем полезни, ние се опитваме да анализираме нуждите на нашите клиенти и в зависимост от техните потребности и желания да изграждаме пълноценни сайтове.

Стараем се да следваме общоприетите морални и етични норми в усилията си да представим в най-добра светлина клиента.

Работните процеси по създаването на сайт варират зависимост от множество фактори.
Понякога е достатъчен един e-mail със заданието, друг път отнема месеци, множество срещи и кореспонденция.
Сложността на един сайт може на нарастне лавинообразно в процеса на изграждането му. Модулността и етапността са белези на висок професионализъм, към който се стремим.
Терминът 'Интернет присъствие' е въведен на запад от Гринуич за да характеризира сложността и необхватността на понятието 'сайт'.

Ценообразуването в Интернет варира в граници от нула до милиони. Нашите ценови предложения са съвсем скромен опит да жалонираме на базата на опита си цените за най-честите групи клиенти, с които сме работили. Те са обобщени, подлежат на допълване и договаряне и целят само да ви ориентират.